Friday, February 8, 2008

More Welsh

A lot of wind here this week, although mostly cold wind. A week or so back, though, we had a lot of warm south-west wind, and I wrote a piece about it for Welsh class.

Y Gwynt Chinook

Mae hi’n wyntog iawn heddiw. Gwynt cryf yw e, sy’n chwythu o’r de-gorllewin. Gwynt gwyllt sy’n udain yn y coed, ac yn crynu’u canghennau. Gwynt enfawr sy’n ruthro dros y myneddoed, yn rhuo dros y bryniau a’r cymoedd, yn gwaeddu dros y gwastadeddau. Gwynt cadarn sy’n gwthio’r cwmylau bratiog ymlaen. Gwynt cynnes sy’n toddi’r hên iâ a’r eira oddi wrth y wlad.

Nid gwynt y gwanwyn yw e, ond gwynt sy’n rhedeg o’r flaen y storm, gwynt negeswr, gwynt sy’n addo mwy o dywydd oer. Dim ond blas y gwanwyn yw e’n hôli i ni o’r de pell twyn heddiw. Yfory daw’r gaeaf oer yn ôl.

The Chinook Wind

It's very windy today. It's a strong wind, that blows from the south-west. A wild wild that howls in the trees, and shakes their branches. A huge wind that rushes across the mountains, roaring over the hills and the valleys, shouting across the plains. A strong wind that pushes the ragged clouds along. A warm wind that breaks the old ice and snow from the land.

It's not a spring wind, but a wind that runs before the storm, a messager wind, a wind that promises more cold weather. It brings us only a taste of spring from the warm distant south today. Tomorrow cold winter will come back.

And it did.

-GRG

No comments:

Post a Comment