Monday, August 31, 2009

Summer's end / Diwedd yr haf

It's been a mild summer here in Denver; parts of August have felt more like September. The tomatoes are in full spate, but for how much longer? Usually we have the first killing frost before the end of September, and September starts tomorrow. (Picture: view toward Golden and Boulder from the office window last Wednesday.)
-----------------------------------------
Mae hi'n wedi bod haf mwyn yma yn Denver; mae rhannau'r Mis Awst wedi teimlo fel Mis Medi. Mae'r tomatoes yn dod yn gyflym, ond am faint o amser? Yn arferol, mi gawn ni rhew galed cyn bo diwedd Mis Medi, a mae'r Mis Medi yn dechrau yfory. (Llun: golygfa tuag at Golden a Boulder o'r ffenestr y swyddfa Dydd Mercher diwedda.)

No comments:

Post a Comment