Wednesday, September 24, 2008

Nol i'r Cymraeg - Back to Welsh!

Mae'r hydref yma, a mae'r dosbarthiadau Cymraeg yn ail-dechrau yn fuan. Mae'r Colorado Welsh Society (CWS) yn eu cynnig nhw bob blwydden. Eleni bydd tri lefel gyda ni - dechreuwyr, canolradd, ac uwchraddol. Bydd y dosbarthiadau yn dechrau am yr 30ed Medi.

------------------------------------------

Autumn is here, and Welsh classes are starting again soon. The Colorado Welsh Society (CWS) holds them every year. This year we will have three levels - beginners, intermediate, and advanced. The classes will start on September 30.

No comments:

Post a Comment