Monday, December 8, 2008

Eira eto / Snow again

Mae hi'n bwrw eira heno. Maen nhw'n dweud a bydden ni'n cael 2-5 o fodfedd. Dw i'n meddwl dyn ni wedi cael 2 fodfedd yn barod. Bydd y gyrru dim yn dda bore 'fory.

Ddoe a heddiw roeddwn i'n ysgrifennu eto. Dw i'n gweithio ar bennod 20 nawr -- mae hi'n hanner gwneud. Mae pethau yn symud yn gyflymach nawr. Gobeithio alla i wneud lawer o ysgrifennu dros Nadolig.

Mae hi'n edrych fel Nadolig tu allan nawr...
-----------------------------------------------
It's snowing here tonight. They say we will get 2-5 inches. I think we've got 2 inches already. The driving won't be good tomorrow morning.

Yesterday and today I was writing again. I'm working on chapter 20 now -- it's half done. Things are moving faster now. Hopefully I can do a lot of writing over Christmas.

It looks like Christmas outside now...

-GRG

No comments:

Post a Comment