Tuesday, December 2, 2008

Cynnydd / Progress

Dim postio dros y penwythnos acos roeddwn i'n ysgrifennu. Mi orffenais i bennod arall yfory -- dw i'n wedi bron gorffen rhan y haf o'r llyfr. Roedd sawl rhannau yn anodd ei ysgrifennu, ond bydd y rhan nessaf yn hawsa, gobeithio. Mi gawson ni fwy o eira Dydd Sadwrn a Dydd Sul, pan roeddwn i'n ceisio ysgrifennu am Fis Mehefin...
-----------------------------------------
No posting over the weekend because I was writing. I finished another chapter -- I have almost finished the summer part of the book. Some parts were hard to write, but the next part will be easier, I hope. We got more snow Saturday and Sunday when I was trying to write about July...

-GRG

3 comments:

  1. Helo G! Falch o weld bod dy nofelau'n mynd yn dda. Wyt ti'n mynd i Alberta flwyddyn nesa?

    ReplyDelete
  2. Ydw, dw i'n meddwl. Mae'n rhaid i mi dod a'r gadair yn ol, wedi'r cyfan! Wyt ti'n mynd?

    ReplyDelete
  3. Dw i ddim yn meddwl mod i. Gobeithio cei di amser cystal neu well.

    ReplyDelete