Saturday, November 29, 2008

Mwy o eira / More snow

Dwy neu tair fodfedd o eira dros y nos -- yn hyfryd iawn, ond dw i'n falch roedd hi ddim wedi cyrraedd bore ddoe. Heddiw bydda i'n ysgrifennu, dim garddio. Neithiwr orffenais i bennod 18 o'r diwedd -- ymlaen!
--------------------------------------
Two or three inches of snow overnight -- very pretty, but I'm glad it didn't arrive yesterday morning. Today I will be writing, not gardening. Last night I finished chapter 18 at last -- onward!

-GRG

No comments:

Post a Comment