Saturday, November 15, 2008

Eira cyntaf / first snow

Mi gawson ni ein eira cyntaf ddoe - yn hwyr iawn am eira cyntaf yn Denver. Gawson ni tua modfedd, a mae'r rhan mwyaf wedi adael nawr - dim ond tipyn bach ar ol yn y cysgodion. Ond mae hi'n arwydd arall bod y gaeaf wedi cyrraedd. Mae pob y nosau yn hir ac yn rhewllyd, ac os cawn ni ddydd cynnes, bydd acos mae mwy o dywyll oer yn dod. A dyma fi yn ceisio ysgrifennu am yr haf...
---------------------------------------
We got our first snow yesterday - very late for a first snow in Denver. We got about an inch, and most of it has gone now - only a little bit left in the shadows. But it's another sign that winter has arrived. All the nights are long and frosty, and if we get a warm day, it will be because more cold weather is coming. And here am I trying to write about summer...

-GRG

No comments:

Post a Comment