Thursday, November 6, 2008

Mae'r dail yn mynd / the leaves are going

Penwythnos diweddaf, roedd dail y goeden ceirios yn llosgi mor fflamgoch ac aur a tan yn y haulwen, ond heddiw mae nhw wedi mynd, cael eu chwythu nhw i ffordd ar y gwynt. Roedden ni wedi cael lawer o wynt y wythnos 'ma, gwynt oer, a gafodd y mynyddoed eira. Dydd Mawrth roedd y "gyfraith gadwyn" i rym yn y bylchau uchel acos o'r eira. Ond dydyn ni ddim wedi cael eira yma yn Denver eto. Mae'n dda bod y dail yn mynd - bydd ddim lawer o goed yn cael eu anufu nhw pan cyraedd yr eira o'r diwedd. Ond mae yr ardd yn tipyn tywyllach acos o'u fynd.

Mi nes i gorffen pennod arall y wythnos diweddaf hefyd - mae'r rhifau ar y "sidebar" fel arfer.

--------------------------------------
Last weekend, the leaves of the cherry tree were burning as flame-red and gold as fire in the sunshine, but today they are gone, blown away on the wind. We've had a lot of wind this week, cold wind, and the mountains got snow. Tuesday the "chain law" was in effect in the high passes because of the snow. But we haven't had snow yet in Denver. It's good that the leaves are gone - there won't be much tree damage when the snow arrives at last. But the garden is a little darker for their going.

I finished another chapter last week - the numbers are on the "sidebar" as usual.

-GRG

No comments:

Post a Comment