Friday, January 2, 2009

Blwyddyn Newydd Dda / Happy New Year!

Dim ond tipyn bach hwyr - ond roeddwn i'n ysgrifennu ddoe. Un pennod arall wedi cael ei gorffen - mae'n debyg bydd hi'r olaf y wythnos 'ma. Mae'n rhaid i mi ysgrifennu cerdd heno i rywun, a bydden ni'n mynd i ddgwyddiad SCA yfory. Wedyn, n'ol i'r swyddfa Dydd Llun...
-------------------------------------
Only a little late - but I was writing yesterday. One more chapter finished - that will probably be the last this week. I have to write a poem for someone tonight, and we're going to an SCA event tomorrow. Then, back to work on Monday...

-GRG

No comments:

Post a Comment