Monday, March 2, 2009

Arwyddion cyntaf y gwanwyn / First signs of spring

Dim eira am fwy na wythnos nawr, a mae'r tywedd wedi bod yn cynnes ac yn sych. Roedd Chwefror 'ma un o'r pedwar sychaf yn fwy na can mlenydd. Dw i'n meddwl bod yn mynyddoed wedi cael digon o eira, ond mae pethau dim yn edrych yn dda am y ffermwyr. Mae'n rhaid iddyn nhw cael gwlybanieth y gwanwyn er bod yn posib am y gwenith gaeaf cael ei dyfu.

DDoe rhoais i ddwr i'r coed a'r rhosynnau yn yr ardd. Mae ychydig o twlips yn dod i fynny, ond dim crocis eto. Mi fydd amser i ddechrau y tomatos yn fuan.

Dw i'n gweithio o hyd ar yr ail draft Y Pren Onn - mae e'n ddod yn dda.

-----------------------------------------------------
No snow for more than a week now, and the weather has been warm and dry. February was one of the four driest in more than one hundred years. I think the mountains have got enough snow, but things are not looking good for the farmers. They need spring moisture for the winter wheat to grow.

Yesterday I watered the trees and roses in the yard. There are a few tulips coming up, but no crocus yet. It'll be time to start the tomatoes soon.

I'm still working on the second draft of The Ash Spear - it's coming well.

-GRG

No comments:

Post a Comment