Saturday, February 21, 2009

Eira newydd / Fresh snow


Gawson ni tipyn o eira neithiwr - bron a ddwy modfedd a hanner - a mae popeth yn wyn y bore 'ma. Doedd dim olion yn yr ardd pan es i allan yn cyntaf, cyn i'r codiad yr haul, ond welais i olion y cadno yn y lon. Nawr mae lawer o olion traed colomen a gwiwer - a olion traed cath eto, wrth cwrs. Tynnais i sawl lluniau - bydda i'n postio un yn hwyrach... A dyma un.
----------------------------------------
We got a little snow last night - about two and a half inches - and everything is white this morning. There were no tracks in the yard when I first came out before sunrise, but I saw fox tracks in the alley. Now there are lots of pigeon and squirrel tracks - and cat tracks too, of course. I took some pictures - I'll post one later... and here's one.

-GRG

No comments:

Post a Comment