Friday, September 18, 2009

Dydd Gwener / Friday

Dydd Gwener, diolch i'r Duwiau. Dim ond wythnos o bedwar dyddiau i fi, ond yn digon hir beth bynnag. Roedd y penwythnos diwethaf yn rhy brysur - digwyddiadau SCA Dydd Sadwrn a Dydd Sul, a dim ond Dydd Llun i ysgrifennu. Mwy o amser y penwythnos hon, gobeithio. Dw i wedi dechrau yr ail bennod Mab y Derwydd.

Fel ddweudes i'n gynnar, bydd y dosbarthiadau Cymraeg yn dechrau y chweched Mis Hydref. Byddwn i'n athro unwaith eto. Dw i ddim yn siwr faint o fyfyriwr bydd gynnon ni. Welen ni'n fuan. Yn y cyfamser, bydd y Cymdeithas Cymreig Colorado yn cynnal noswaith am Owain Glyndwr Nos Sadwrn y 3dd Hydref, a byddwn i yno gan copiau fy llyfrau. Mae mwy o wybodaeth yma.

----------------------------------------------

Friday, thank the Gods. Only a four day week for me, but long enough anyway. Last weekend was too busy - SCA events Saturday and Sunday, and only Monday for writing. More time this weekend, hopefully. I've started the second chapter of The Druid's Son.

As I said earlier, Welsh classes will start on the 6th of October. I'll be a teacher again. I'm not sure how many students we'll have. We'll see soon. In the meantime, the Colorado Welsh Society will be holding an evening about Owain Glyndwr on Saturday the 3rd of October, and I'll be there with copies of my books. There's more information here.

-GRG

No comments:

Post a Comment