Monday, September 21, 2009

Glaw Ysgafn... / Light Rain...

Glaw ysgafn heddiw, efallai gan tipyn of eira heno? Mae'r stwrn aferol canol Mis Medi. Amser tynnu tomatoes! Wel, os mae hi'n bwrw glaw heno, gobeithio bydd ddim rhew. Mae'r tywydd yn dda i meddwl am bacio i Iwerddon, beth bennag.

Gwnes i ddim ysgrifennu dros y penwythnos. Rhaid i mi geisio yn galedach y penwythnos nesaf.
-------------------------------
Light rain today, maybe with a bit of snow tonight? It's the usual mid-September storm. Time to pick tomatoes! Well, if it's raining tonight, hopefully there won't be frost. The weather's good for thinking about packing for Ireland, anyway.

I didn't do any writing over the weekend. I have to try harder next weekend.

-GRG

No comments:

Post a Comment