Thursday, October 23, 2008

Bod yn ddau lle ar unwaith / Being in two places at once

Y wythnos hon mi gwrddodd yr dosbarthiadau canolradd a uwchraddol (lefel 2 a lefel 3) fel un, oherwydd nid allodd yr athro lefel 2, Elis Owens, mynychu. Yn hytrach na fy mhynd o’r un grwp i’r llall, mi benderfynais i gyfuno y ddau mewn “dosbarth i gyd”. Mi ddarparais i daflen a roedd yn cynnwys sawl testun ymddiddanol a ffurfiau brawddegol, ac mi es i trwyddo yn gyntaf gan yr canolraddau. Wedyn, mi dreuliais i ryw prid gan y grwp i gyd, yn holi cwestiynau i pobl yng Nhgymraeg, ac yn cael atebion yn yr un iaith – pethau siml fel "beth gwneuthoch chi dros y penwythnos?" ac "sut roedd y tywydd ddoe?" Wedi roedd pawb yn barod, ymrannais i’r dosbarth mewn dau grwp ac gadawais i iddyn nhw mynd ati gan gael sqyrsiau gan eu gilydd, tra symudais i’n ôl ac i ffordd yn gwrando ac ryw pryd yn cydroddi.

Roedd pawb bod yn debyg i gael hwyl, a dw i’n meddwl bod ceisio helpu ei gilydd yn siared a deall torrodd i lawr yn tipyn bach y nervusrwydd sy’n ymosod pawb sy’n canolpwnt y sylw pan mae’r athro yn holi cwestiwn iddyn nhw. Awgrymodd un o’r canolraddau wedi hyn a ddylwn i trefnu y grypiau tro nesaf fel bod y pobl yn leai brofiadol sy’n cael holi y cwestiyniau, a’r lleill sy’n rhaid iddyn nhw deall ac ateb – syniad da, dw i’n meddwl!
---------------------------------------
This week the intermediate and advanced classes (level 2 and level 3) met as one, since the level 2 teacher, Elis Owens, wasn't able to attend. Rather than my bouncing back and forth between the two groups, I decided to combine them in a "dosbarth i gyd" - a class of the whole. I provided a handout containing some conversational topics and sentence templates, and went through it first with the intermediates. Then I spent some time with the whole group, asking questions to individuals in Welsh and getting answers in the same language - simple things like "what did you do over the weekend?" and "how was the weather yesterday?" After everyone was warmed up, I split the class into two groups (each containing intermediates and beginners) and let them get on with having Welsh conversations among themselves, while I moved back and forth monitoring and sometimes contributing.

Everyone seemed to have a good time, and I think trying to help each other speak and understand broke down somewhat the nervousness that attacks anyone who's the focus of attention when the teacher asks them a question. One of the intermediates suggested afterwards that I set the groups up next time so it's the less experienced people who get to ask the questions, and the others who have to understand what they've heard and answer -- a good idea, I think!

-GRG

No comments:

Post a Comment