Monday, October 13, 2008

Penwythnos oer / a cold weekend

Roedd y tywydd yn oer yma Dydd Sadwrn a Dydd Sul - cymylau, man glaw, a gwynt bach cas o'r gogledd. Mi tynnais i'r tomatoes olaf - y rhan mwyaf ohonyn nhw yn dal yn wyrdd -a'r ciwcymers a'r basil, a rhoi amrhyw plantigion yn y "cold-frame". Y bore 'ma mae popeth yn yr ardd llysiau wedi rhewi. Mae gan dail y tomatoes cot ia clir a thrychus, yn edrych fel dwr - ond dwr sych a chaled. Efallai mae'r squash yn dal yn byw dan ei phabell blastig - wn i ddim. Mae'r haf wedi mynd yn wir.

------------------------------------------
The weather was cold here Saturday and Sunday - clouds, drizzle, and a nasty little wind from the north. I picked the last tomatoes - the greater part of them still green - and the cucumbers and the basil, and put some plants in the cold-frame. This morning everything in the vegetable garden is frozen. The tomato leaves have a thick clear coat of ice, looking like water - but dry hard water. Maybe the squash is still alive under its plastic tent - I don't know. Summer has gone indeed.

-GRG

No comments:

Post a Comment