Tuesday, October 7, 2008

Summer's Gone / Mae'r Haf Wedi Mynd

Mae'r haf wedi mynd. Y bore 'ma pan mi ddes i allan o'r ty, welais i bod ni wedi cael rhew trwm dros nos. Roeddwn i wedi gorcuddio y tomatoes olaf a'r squash, ond wn i ddim os ydyn nhw wedi goroesi. Does dim ots, yn wir, oherwydd bydd mwy o rew yn cyrraedd Dydd Sadwrn - ac efallai, tipyn o eira! Mae'r hydref yma nawr!

(Dim ysgrifenu dros y Sul, dim ond garddio. Gobeithio, mi fydda' i'n gwneud mwy y penwythnos nesa'.)
--------------------------------------------------------
Summer's gone. This morning when I came out of the house, I saw we'd had a heavy frost overnight. I had covered the last tomatoes and the squash, but I don't know if they have survived. It doesn't matter, really, because more frost will arrive Saturday - and possibly a bit of snow! Autumn is here now!

(No writing this weekend, only gardening. Hopefully I'll get more done next weekend.)

-GRG

No comments:

Post a Comment