Monday, October 20, 2008

Penwythnos cynnes olaf? / Last warm weekend?

Mae'r hydref yn llithro yn araf i ffordd. Roedd y penwythnos diwethaf yn cynnes ac yn hefryd, gan deil bron pob coeden wedi eu troi i felyn neu fflamgoch neu aur. Yn fuan byddan nhw yn hedfan ar y gwynt, ac yn syrthio i'r ddaear. Dyn ni'n cael rhew bron bob nos nawr, a mae lawer planhigion yr haf wedi marw. Ddoe mi torres i i lawr y planhigion tomatoes olaf, a roedd yn barod wedi marw. Mae gen i o hyd lawer o domatoes coch a gwyrdd yn y garaj a squash yn y gegin, a mae'r wynwyn gwyrdd yn dal i dyfu yn yr ardd llysiau, ond mae popeth arall wedi gorffen. Mor gyflam mae'r tymor wedi mynd!

Ddim ysgrifenu dros y penwythnos - roedden ni Dydd Sadwrn yn digwyddiad SCA, ac ddoe roeddwn i'n gweithio yn yr ardd. Gobeithio bydd y penwythnos nesaf yn wahanol!
---------------------------------------------------------------
Autumn is slipping slowly away. Last weekend was warm and beautiful, with the leaves of almost all the trees having turned yellow or flame-red or gold. Soon they will be flying on the wind, and falling to the earth. We are getting frost almost every night now, and many of the summer plants have died. Yesterday I cut down the last tomatoe plants, which were already dead. I have still lots of red and green tomatoes in the garage and squash in the kitchen, and the green onions are still growing in the vegetable garden, but everything else is done. So quickly the season has gone!

No writing over the weekend - we were at an SCA event Saturday, and yesterday I was working in the garden. Hopefully next weekend will be different!

-GRG

No comments:

Post a Comment